Spørgsmål og svar

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om affald?

 

Hvad indsamles til genanvendelse og genbrug  i AffaldPlus?

Vi indsamler godt 40 forskellige typer affald på vores genbrugspladser, og langt de fleste af dem genanvendes (dvs. materialegenanvendes, hvilket vil sige, at materialerne i dem bliver oparbejdet – f.eks. gamle aviser bliver til nyt papir) og en mindre del genbruges (dvs. går til direkte genbrug, hvor de bruges til samme formål igen – f.eks. tøj, møbler og diverse inventar). Derudover går noget til forbrænding med energiudnyttelse (dvs. bliver omdannet til fjernvarme og el), og en lille del kan man ikke gøre andet ved end at lægge det på deponi, hvor det overvåges, at der ikke sker udsivning til grundvandet.

 

Den letteste måde at se på, hvad det er for materialer, der indsamles, er ved at slå op på vores hjemmeside og klikke på ’Genbrugspladser’ (direkte link her). Nederst på opslaget er der tre grå faneblade, hvor det midterste hedder ’Sorter dit affald’. Her står alle fraktionerne (som man så også kan klikke sig videre til).

 

Hvis I vil vide noget om mængderne, der indsamles, så fremgår de for 2015 af vores Årsrapport, side 48-49 (BEMÆRK, at det i den elektroniske versions sidevisning øverst er side 50-51, fordi for- og bagside her tæller med). Der er data for de enkelte genbrugspladser og for total i 2015. I finder Årsrapporten her i elektronisk udgave: http://ipaper.ipapercms.dk/Affaldplus/rsrapportMiljrapport/2015/

 

Ud over, at AffaldPlus indsamler affald til genanvendelse på genbrugspladserne, så samler de kommuner, som ejer AffaldPlus jo også genanvendelige materialer (fortrinsvis papir og glas, i Slagelse også bioaffald) ind fra husstande og kuber m.v. Det kan i se nogle data for i Kapitel 4 i Bilag 2 til jeres kommunes affaldsplan. Der er opgjort for 2010-2013 både de mængder, kommunerne selv har samlet ind, og de mængder AffaldPlus har samlet ind via genbrugspladserne. I finder kommunernes affaldsplaner her på vores hjemmeside (jeg kan ikke lige se, hvilken kommune, i bor i, men de er alle samlet på samme opslag): http://www.affaldplus.dk/affaldsplaner

 

Hvorfor genanvender man affald?

Kommunerne og AffaldPlus genanvender så meget som muligt af affaldet, fordi man derved sparer ressourcer (når det oparbejdede affald kan gå ind og erstatte råvare, der ellers skulle udvindes fra naturen/undergrunden, sparer man en masse miljø-ødelæggelser dér, hvor råvarerne ellers skulle udvindes – herunder en masse affald, f.eks. mineaffald. Al det affald, der dannes allerede inden et produkt er blevet langet over disken som en vare, kalder vi med en fællesbetegnelse for varens ’Økologiske Rygsæk’ – og det er den, vi kan minimere ved at genanvende). Samtidig spares der som udgangspunkt også altid en del energi – og dermed udslip af klimagassen CO2 – ved at genvende frem for at producere nyt – også selv om vi laver energi ud af det affald, vi brænder.

 

Der står faktisk også en del om, hvorfor de enkelte fraktioner bør genanvendes i jeres kommunes affaldsplan – især i hovedelen og i Bilag I.

 

Hvordan genanvendes affaldet?

AffaldPlus og kommunerne sender det affald, der kan genanvendes, videre til virksomheder, som har specialiseret sig i at oparbejde affaldet til nye råvarer. Det eneste, vi selv oparbejder, er haveaffald, som omdannes til kompost og CO2-neutralt brændsel på vores egne anlæg. Derudover samler vi alt det, der kan gå til direkte genbrug, og sælger det igen i to PlusButikker, som I kan læse mere om her: http://www.affaldplus.dk/plusbutikker

 

Ved at gå ind på affaldplus.dk, kan I søge i det felt, der hedder ’Hvad vil du aflevere’, og for alle de affaldstyper, I så ønsker nærmere information om, kan I her søge de oplysninger, I efterlyser. Hvis I f.eks. skriver ’Plast’, så får i et opslag med en række forskellige plasttyper, og klikker I jer så ind på én af dem, så står der nederst en overskrift ’Hvad sker der med affaldet?’, som I åbner ved at klikke på den – og her står der så, hvad vi gør med den pågældende affaldstype.

 

Affald.dk

www.affald.dk kan du få meget mere at vide om affald.