Praktiske informationer i forbindelse med besøg i YderZonen

Praktiske informationer:

Hvis I ønsker at besøge YderZonen med mere end en klasse på samme tid, skal I ringe til os, før I booker tiden.

På forløb, der begynder kl. 11:45 forventer vi, at I har spist frokost når I ankommer. 

For at jeres besøg kan forløbe på en sikker og hensigtsmæssig måde, vil vi bede jer om at overholde følgende sikkerhedsregler:

Sikkerhedsregler:

  • Der skal bæres sikkerhedshjelm under hele rundvisningen på anlægget (Det gælder ikke på genbrugspladserne)
  • Det er forbudt at røre ved elektriske installationer, ventiler, stikkontakter, ledninger eller andre kontakter
  • Man skal følge rundviseren og gruppen

For grupper bestående af mere end 10 børn i alderen under 12 år, skal der være minimum 2 voksne med på rundvisningen.

Rundturen på forbrændingsanlægget er som udgangspunkt ikke for gangbesværede, men vi kan tilpasse rundvisningen, så alle kan være med på dele af den.

Besøger I en genbrugsplads, er I velkomne til at medbringe affald.

Husk, at du som lærer har ansvar for, at eleverne overholder de gældende sikkerhedsregler under besøget hos AffaldPlus.