Mellemtrinnet 4.kl til 7.kl.

Elever på mellemtrinnet kan komme på en ekspedition i Affaldets Verden, Ekspedition i Energiens verden, Ekspedition i Vandets Verden, eller de kan besøge deres lokale genbrugsplads

.

Ekspedition i Affaldets verden:

En ekspedition i affaldets verden er et undervisningsforløb, hvor eleverne bliver til ekspeditionsdeltagere. Ekspeditionsdeltagerne kommer på en rejse, hvor de dels kommer ud og ser et forbrændingsanlæg og dels arbejder i forskellige læringsinstallationer i YderZonens kreative og inspirerende genbrugsramme.  En ekspedition tager cirka 3,5 timer.


Ekspedition i Vandets verden:

Eleverne bliver vist rundt på Næstved Centralrenseanlæg. Her ser de, hvad der sker med det vand, der skylles ud i toilettet  hjemme hos dem selv, eller opsamles i byernes kloaksystemer og føres til rensningsanlægget. De ser alle de ting, som ikke burde ende i kloakken tæt på. De ser også, hvordan fedtet fra spildevandet bliver udnyttet til energiproduktion, og hvordan restproduktet, spildevandsslam, nyttiggøres som gødning på markerne. I YderZonen følger de vandets vej fra naturen gennem toilet, kloak, rensningsanlæg og tilbage til naturen. I laboratoriet arbejder eleverne med spildevand, for at finde ud, hvad det består af  og hvorfor vi renser spildevandet.

 

Ekspedition i energiens verden (Kun for 6.kl og 7.kl):

Dagen starter med et oplæg om forbrug, affald og energiproduktion i AffaldPlus' formidlingscenter YderZonen. Herefter er der rundvisning på Næstved Affaldsenergianlæg samt aktiviteter i YderZonen. Målet med ekspeditionen er at skabe forståelse for de processer og konsekvenser, der er forbundet med energiens verden. Der eksperimenteres med energi og elektricitet. Modelbyen Elkøbing skal energiforsynes stabilt og bæredygtigt med vind-. sol-, affalds- og kulkraft. Eleverne bliver stillet over for dilemmaer, som skaber overvejelser om den verden, eleverne lever i og snart overtager.

 

Besøg jeres lokale genbrugsplads:

Eleverne får en introduktion til affaldssortering, og hvad der sker med affaldet, når det forlader genbrugspladsen samt en rundvisning på pladsen. AffaldPlus har et rundviserkorps bestående af servicemedarbejdere, der til daglig arbejder på en genbrugsplads. Korpset rykker ud med AffaldPlus’ Mobile Affaldsskole til netop den genbrugsplads, I ønsker at besøge.

 

Før besøget
Skab forforståelse. Se filmene og læs artiklerne om affald og miljø på Affald.dk.

 4.kl.: Affald og miljø

5.kl.: Affald og miljø

6.kl. : Affald og miljø

7.kl. : Affald og miljø

 

Efter besøget
Vi vil anbefale jer at arbejde videre hjemme på skolen med følgende opgaver:

4.kl.: Det er en kunst at genbruge

5.kl.: Det er en kunst at genbruge

6.kl. : Kunsten at genbruge

7.kl. : Forbrændingsspillet